Neden Others?
 
Kullanıcı Sözleşmesi

 (İlan Tarihi: 30.01.2021)

Madde 1 - Giriş

 

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.othersapp.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Others tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. 

İşbu sözleşme, sizinle, Torun Center Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74D Şişli İstanbul adresinde yerleşik “Others” arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

 

 

Madde 2 - Tanımlar

 1. a) “Others”
 2. b) “Web Sitesi” http://othersapp.com internet sitesini,
 3. c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 4. d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 5. e) “Görev Açan Kişi” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 6. f) “Görev Yapan Kişi” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Görev Açan adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 7. g) “Yetenekler/Profil” Görev Yapan’ın Görev Açan’a sunabileceği görevin tanıtımını yapmak, Görev Açanlar tarafından sunulan Görev Talebi’ne görevi gerçekleştirme isteği göndermek ve kabul almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

ğ) “Görev” Görev Açan Kişi tarafından, bir veya daha fazla Görev Yapan Kişi’den adaylık isteği almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Others tarafından uygunluk durumuna göre Web Sitesi üzerinde yayınlanan ilan,

 1. h) “Adaylık İsteği” Görev Yapan Kişi'nin, Görev Açan Kişi’nin yayınladığı Görev’e yanıt olarak gönderdiği, Görev’i gerçekleştirme başvurusu,
 2. i) “Bütçe” Görev eşleştirmesinde Görev Açan Kişi’nin Görev için belirledikleri, Görev Yapan Kişi’ye ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden Görev için önceden açıklanan standart birim bedeli,

ı) “Eşleştirilmiş Görev” Görev Yapan Kişiler tarafından Sistem üzerinden gönderilen “Adaylık İsteği”nin Görev Açan Kişi tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,

 1. j) “Tamamlanmış Görev” Görev Yapan Kişi’nin kendisine verilen görevin tamamlandığına dair Görev Açan Kişi’nin onaylaması sonucu oluşan durum,
 2. k) “Online Ödeme Sistemi” Görev Açan Kişi’nin Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Others’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Others veya Others’ın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Görev Açan Kişi’den tahsilini sağlayan sistemi,
 3. l) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
 4. m) “Öğrencilik Formu” Kullanıcıların Görev Yapan Kişi sıfatını haiz olabilmesi için doldurması gereken formu ifade eder.

 

 

 

Madde 3 - Süre

 

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek bildirim e-postası ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir. 

 

Madde 4 - Kapsam

 

Others, sizlere internet üzerinden hizmet satın alma ve/veya verme imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Others, bu sitede listelenen Görevlerin sahibi veya satıcısı değildir. 

Others, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan Görevlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu Görevlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

 

Madde 5 - Hizmetler

 

Others tarafından verilen hizmetler kısaca; 

 1. Sanal Pazaryeri 
 2. Görev Açan Kişilere, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle Görev ilanı verebilecekleri, Görev Yapan Kişiler ise farklı kategorilerdeki çok sayıda Görev görüntüleyebilecekleri ve söz konusu Görevlere Adaylık İsteği gönderebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 

 

 1. Online Ödeme Sistemi
 2. Others, Görev bedelinin ödenmesi aşamasında, Görev Açan ve Yapan Kişilere Online Ödeme Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır.

 

 1. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
 2. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Others Hizmetleri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.
 3. Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Others, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 4. Kullanıcılar, Others tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Others tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 5. Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Others’ın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Others’ın, Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6 - Kullanım Şartları

 

Siteye girdiğinizde veya Others hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

 

 

 1. Görevlerin ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 3. Sahte Görevlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Others hizmetlerinin kullanılması, 
 5. Görevlerin ifa edilmemesi veya Görev bedelinin ödenmemesi, 
 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 
 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 
 8. Others'ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 
 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 10. Others'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 
 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Others altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 
 12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 
 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 
 14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 
 15. Others markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı isimlerinin belirlenmesi. 

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. 

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Others'ın site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. 

 1. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 
 2. Others üzerinden Görev, Adaylık Yazısı, Hakkında, Yetenekler gibi içerik paylaşabileceğiniz alanlarda telefon, email, sosyal medya hesabı gibi, kişilerle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayabilecek bilgilerinizin paylaşılması veya istenmesi platform kurallarına aykırıdır. Bu kuralın ihlali hâlinde üyeliğiniz askıya alınır veya kalıcı olarak silinir.

 

 1. Siteye Görev Yapan Kişi olmak üzere kayıt olanlar, üniversite öğrencisi olmalıdır. Göreve aday olurken, öğrenim bilgilerini vermek zorundadırlar.
 2. Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, kullanıcıların Others’ta gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan Others sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, Görev Yapan Kişi’nin sorumluluğundadır.

 

Madde 7 – Görev Yapan Kişiler için Kurallar

 

Bir Görev için seçildiğinizde Görev Yapan Kişiler için Kurallar’a uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 

 1. Görevi zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve Görev Açan Kişiler’in tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve Görev Açan Kişi’nin taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. 
 3. Görev Yapan Kişi olarak; 
 4. Verilen Görevleri ifa etmeye yetkili olduğunuzu,
 5.   hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu, bu hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, 
 6. hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, 
 7. hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Others'a sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, 
 8. Görevlerin fatura ve türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
 9. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. 
 10. Görev Yapan Kişi olarak, hizmet sattığınız Görev Veren Kişinin hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad,soyad,adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini kullanabileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. 
 11. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Others tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 
 12. Görev Yapan Kişi olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Others'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 
 13. Görev Yapan Kişi’nin Öğrencilik Formu’nu doldururken sisteme kaydettiği IBAN numarasının kendi adına kayıtlı olması ve bu sitedeki üyelik ismiyle IBAN’ın kayıtlı olduğu ad-soyad’ın aynı olması zorunludur. Aksi halde, haketmiş olsa dahi ödeme hesabına aktarılamamaktadır.
 14. Others üzerinden Görev, Adaylık Yazısı, Hakkında, Yetenekler gibi içerik paylaşabileceğiniz alanlarda telefon, email, sosyal medya hesabı gibi, kişilerle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayabilecek bilgilerinizin tarafınızdan paylaşılması veya istenmesi platform kurallarına aykırıdır. Bu kuralın ihlali hâlinde üyeliğiniz askıya alınır veya kalıcı olarak silinir.

 

Madde 8 - Listeleme

 

Site üzerinden Görev ilanı verirken Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. 

 1. Listelenen görevlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan görevlerin listelenmesinde bu yasal sınırlamalara uygun davranmakla sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

 

 

Madde 9 - Ücretler

 

Others, satışa arz için Ürün listeleme, Online Ödeme Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmetlerle ilgili Hizmet ücretlerini, Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Görevler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Görevin zamanında veya sitede belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak ifa edilmemesi nedeniyle, veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, Others tarafından Görev Açan Kişi’den alınan ücretler iade edilecektir. 

Others, aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Kullanıcılardan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır. Kullanıcılar, Others’ın bu maddede belirtilen tutma, hapis ve mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir. 

 1. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler, 
 2. Tüketici Mahkemelerinin verdiği kararlar neticesinde Others’ın Kullanıcılar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri, 
 3. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Others’ın maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri, 
 4. Kullanıcı nedeniyle, Others’ın Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler. 

 

Madde 10 - Görev Açma Koşulları

 

 

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir görev açabilir.

Geçerli bir Görev oluşturmak için göreve ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Görev’in içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Görev Açan Kişi’ye aittir.

Görev Açan Kişi, ilgili ödemeyi yaparak Adaylık İsteği’ni onaylar. Görev Açan Kişi, kendisinin seçtiği Görev Yapan Kişi’den memnun kalmazsa bunu görev tamamlanmadan önce belirtmek zorundadır. Aksi halde Görev,  Tamamlanmış Görev olarak kabul edilir.

 

 

Madde 11 - Fikri Mülkiyet

 

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Others tarafından oluşturulan tüm içerik ile Others markası ve logosu Others’a aittir. Kullanıcılar, Others’ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

 

Madde 12 - Others Hakları

 

 1. Kullanıcı olarak, listelenen görevlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Others'a yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Others'ın sorumlu olmadığını ve Others'ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. 
 2. Others, Site'de sunulan ilan ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Others, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Others'ın söz konusu ilan ve içerikleri siteden kaldırması nedeniyle kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
 3. Sözleşmede belirtilen yasaklı görevler ve ilgili mevzuat tarafından yasaklanan görevleri listelediği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcının üyeliği, Others tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Others, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Others, yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin görevlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

 

Madde 13 - Fesih

 

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Others’ın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, her hangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

Others, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Others'ın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

 

Madde 14 - Sorumluluklar

 

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz Görevler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Others, Others çalışanları ve yöneticileri ile Others kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Others'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

Others dilerse, bu bedelleri Others güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. 

Others'ın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Others'ın kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. 

 

Madde 15 - Genel

 

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 
 2. Others'ın kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 
 3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 
 4. Kullanıcılar, siteye üye olurken Others tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Others hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin Others’ın mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde gereçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Site üzerindeki Ayarlar bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 
 5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Others'ın, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 
 6. Others işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.Othersapp.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Others sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 
 8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
 9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 
 11. Others'ın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 
 12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 
 13. Kullanıcılar, Others'ın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 14.  Others reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 

 

Madde 16 - Ekler

 

Kullanıcılar ve ziyaretçiler yasal olmayan bir görev veya içerikle karşılaştıkları  takdirde bu görevleri [email protected] üzerinden bu içeriği Others’a bildirebilirler.

 

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

 

 

 

 

 

  

 
OTHERS GİZLİLİK POLİTİKASI & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİOthers olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizi, https://www.othersapp.com alan adlı internet sitesi (“Others Web Sitesi”) üzerinden elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi; söz konusu işlemenin amacı, yöntemi ve hukuki sebepleri hakkında bilgilendirmek isteriz. Kişisel Verileri Toplamanın Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

 

Others tarafından kişisel veriler, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar için otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü ve diğer fiziksel ya da elektronik şekillerde elde edilebilmektedir. 

Others Web Sitesi’nde kişisel veriler, hizmet sağlayan kullanıcıların adaylık başvurusunun değerlendirilmesi ve görev için uygun adayın belirlenmesi; hizmet talep eden kullanıcıların ise ilgili taleplerinin karşılanması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile 5/2-c maddesi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. Bunun yanında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Kişisel veriler Others tarafından KVKK madde 5/2’de yer alan (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

Others platformunu kullanan ziyaretçi ve üyelerin, bu kullanım sırasında paylaşacakları ve Others tarafından işlenebilecek bilgiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla özellikle şunlardır: 

 • Kullanıcı Bilgileri: Ad, Soyad, Elektronik Posta Adresi, Telefon, Profil Fotoğrafı, Diploma Bilgileri, Tahmini Mezuniyet Tarihi, Kısa Özgeçmiş, Yetenekler, Adaylık İsteği ve Görev Oluşturma esnasında verilebilecek diğer kişisel bilgiler
 • Web sitesindeki canlı destek platformu ve iletişim formu aracılığıyla gönderilen talep ve şikayetlerde paylaşılan bilgiler
 • Ödeme Bilgileri 
 • Kullanım Verileri: Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi), site içi dolaşma bilgileri, arama geçmişi, ürün etkileşimi, performans ve diğer tanılama verileri 
 • Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri
 • Çerezler: Hizmet alınan internet sitelerinin çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı analitik veriler

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Others Web Sitesi’ne üye olmak suretiyle hizmet talep eden ve hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi kullanıcıların kimlik bilgilerini platform üzerinden kurulan sözleşmelerin ifası gereğince toplamak, aktarmak ve saklamak,
 • Others Web Sitesi’nin işlevselliğini arttırmak ve işletmesel gereklilikleri yönetebilmek amacıyla; veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama ve analizler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
 • Kullanıcıların site içerisindeki etkinliklerini ölçmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcı deneyimini dönemsel olarak geliştirmek ve web sitesindeki mevcut trafiğin dönüşüm oranını nitelikli bir hale getirmek,
 • Elektronik veya elektronik olmayan ortamlarda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Canlı destek aracılığıyla hizmetlerle ile ilgili kullanıcı talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, 
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, yürürlükteki mevzuatlardan doğan hakları kullanabilmek veya uyuşmazlıkları çözmek. 

 

Çerez Teknolojisi

 

Others hizmet alınan siteler aracılığıyla çerez (Cookie) kullanarak, kullanıcılara ait IP adresi, tarayıcı, bilgisayar işletim sistemi ve internet bağlantıları gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmektedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Kimlik bilgileri ve sair özel bilgiler içermeyen bu basit metin dosyalarında saklanan oturum bilgileri ve benzeri veriler kullanıcıları tekrar tanımak, kişiselleştirilmiş hizmet sunmak ve kimlik doğrulamak için kullanılır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. Çerezlerin reddedilmesi web sitesini kullanmaya engel teşkil etmez; fakat web sitesinin bazı özelliklerine erişimin kısıtlanmasına veya bu özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir. 

 

Kişisel verilerin işlenmesi hususunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması Others’ın öncelikli prensipleri arasında yer almaktadır. Others’a üyelik aşamasında ve devamında toplanan kişisel bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır.Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

 

Others, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, hizmetlerinden faydalanılan üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir. Söz konusu hizmet sağlayıcılar, aktarılan verileri korumakla yükümlüdürler. Bunun yanında, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri iş ortakları ve tedarikçileri ile talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilecektir.

 

Kişisel veriler, yukarıda KVKK madde 5/2 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), satış, pazarlama gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilerle; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Others’ın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi veya kampanya oluşturulması amacıyla reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri kişilere) aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Süresi

 

Others tarafından site kullanıcılarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, muhafazasını sağlamak ve söz konusu verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Kullanıcıların sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL güvenlik protokolü, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme görevlerini üstlenerek, sunucu ile kullanıcı arasındaki iletişimin şifrelenmiş şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

 

Elde edilen kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen veya Others’ın veri işleme amaçlarına uygun olan süre kadar saklanır. Saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, sözü edilen mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Others tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Veri Sahiplerinin Hakları

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, Others üzerinden kişisel verileri işlenen kullanıcılar;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Tarafınıza ait tüm kişisel veriler [email protected] adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderdiğiniz takdirde Others tarafından kalıcı biçimde silinecek, anonimleştirilecek veya yok edilecektir. 

 

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü talep, soru ve önerilerinizi [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

 

Others, işbu Gizlilik Politikası & KVKK Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya kullanıcılara herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

  
OTHERS ÇEREZ POLİTİKASI

Others tarafından sağlanan hizmetlerden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirilebilmesi için çerez ve benzeri diğer bazı teknolojileri, ürünleri (hepsi birlikte “Çerez/Çerezler” olarak anılacaktır) kullanılmaktadır. 

Bu metinde, www.othersapp.com internet sitesini (“Others Web Sitesi”) ziyaret etmeniz halinde kullanılacak Çerez’lere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Others olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.othersapp.com/KVKK-aydinlatma-metni üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

 1. Çerez ve Diğer Benzer Teknolojiler Nedir? 

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Bunun dışında Çerezlerle benzer amaçlarla kullanılan aşağıdaki bazı teknolojiler (“Çerez Benzeri Teknolojiler”) de bulunmaktadır. 

 • Piksel etiketleri (bir web sitesine yerleştirilen ve bir sayfanın görüntülendiğini gösteren şeffaf grafiksel imgeler),
 • Mobil cihaz tanımlayıcılar (IDFA, advertising ID vb. aracılığıyla bir mobil cihazın kullanımına ilişkin bilgilerin 3.kişi ortamlarda depolanması), 
 • Segmentasyon/Raporlama Ürünleri (web sitesi veya mobil cihazların kodlara çeşitli yöntemlerle eklenen bazı hazır kodlar aracılığıyla çalışan ve bu kodlar sayesinde kullanıcıların web sitesi veya mobil cihazdaki hareketlerini raporlayan/anlamlandıran/depolayan programlar/ürünler) 

Bu metinde kullanılan Çerez/Çerezler ibaresi Çerez Benzeri Teknolojileri de kapsayacak şekilde kullanılacaktır. 

Others Web Sitesi üzerinden Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi sosyal ağlarda paylaşım sağlayabilirsiniz.  Bahse konu sosyal ağların topladığı verilerin içeriği ve kapsamı ilgili sosyal paylaşım siteleri tarafından belirlendiğinden Others’ın bu ağlar üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.  Bu nedenle bu sosyal ağlar aracılığıyla toplanan verilerinizin işlenme şartları bakımından ilgili sosyal ağın veri koruma politikalarını kontrol ederek ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. 

 1. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

  2.1. Kullanım süreleri bakımından çerezler

 • Geçici Çerezler: Oturum Çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra sona eren geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formlarını doldurabilmeniz bu çerezler sayesinde mümkün olmaktadır.  
 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla ziyaretçilerin cihazlarında depolanarak belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdürür.  Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır. Çerez Benzeri Teknolojiler de bu kapsama girmektedir.

  2.2. Kaynağı bakımından çerezler

 • Birinci taraf çerezleri: Doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından ziyaretçilerin cihazlarına yerleştirilir. Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.
 • Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler tarafından, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezler tanımlanır. 

  2.3. Kullanım amaçlarına göre çerezler

 • Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize göz atmanız, internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve kimliğinizi tanımlamaz. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama buna örnek verilebilir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin tamamının veya bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
 • İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için internet sitemizde geçmişte yaptığınız seçimlerin (kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız gibi kimliğinizi tanımlayabilecek verileri içerebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 
 • Performans çerezleri: Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız gibi bilgileri toplayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir. Bu çerezleri kabul ederek internet sitemizi iyileştirmemize yardımcı olur, internet sitemizin çalışma şeklini geliştirmemize de katkıda bulunursunuz. 
 • Pazarlama çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. 

İşlevsellik, Performans ve Pazarlama Çerezlerinin kullanımını tarayıcınızdan her zaman engelleyebilirsiniz.