Others | zirrat fakültesi öğrencileri yardım edebilirmi iki sorum var

zirrat fakültesi öğrencileri yardım edebilirmi iki sorum var

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yüzde yüz suya doygun bir tarlanın alanı 2 hektar olarak hesaplanıyor ve bu tarlada toprağın ilk 20 cm derinliğinde toprağın içerdiği N oranı % 0.003 olarak belirleniyor. Toprakta boşluk hacminin %40 olduğu ve içerdiği organik madde miktarının da % 5 olduğu biliniyorsa, toprağın içerdiği N miktarı nedir ve burada bulunan su miktarı toplam
ne kadardır?.

44. Karadenizi bölgesinde yer alan 5Ha büyüklüğünde bir fidanlıkta yapılan analizler sonucunda kg toprakta 10 cmolc H+
, Ca + 2 ile yer değiştiriyor. Bu toprağın %10 OM
içerdiği ve hacminin %60’ının katı kısımdan oluştuğu belirlendiğine göre, bu sahada
yüzeyden itibaren ilk 20cm’lik toprak derinliğinde yaklaşık kaç kg Ca değişimde yer
almıştır? (Ca atom ağırlığı 40g)

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.