Others | Yorumlama

Yorumlama

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1-Her insan, öğrenme, hatırlama, düşünme, fizyolojik özellikler yetenekler, bilgiler, çatışma, heyecan, duygu, dikkat, görme, işitme, idrak etme v.b. gibi benzeri faaliyet, duygu ve süreçler bakımından diğer insanlardan farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar derecesi ve çeşitliliği açısından nedenleri……………………..


Yukarıdaki soruyu kişiliğin oluşma toplumsal aile çevre konularının çerçevesinde incelenmesi 2 paragraflık yorumlama.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ