Others | Yorum Bulma ve Üretme

Yorum Bulma ve Üretme

164 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Türkiye'de bulunan, listesi belirlenmiş oteller için, internetteki yorumları bulup bu yorumları Türkçe'ye çevirebilecek veya Türkçe olan yorumları düzenleyebilecek bir ekibe ihtiyacımız var. Ekipteki her kişiden beklenen hedef, belirlenmiş oteller için gerekli sayılarda yorum bularak/üreterek toplamda 1000 yoruma ulaşması.

Yorum başına belirlenmiş bütçe 0.35 TL olmakla birlikte, görevde toplam bütçe belirtilmiştir. Görevin yapılması için ofise gelinmesine gerek yoktur, görev evden ya da bulunduğunuz yerden tamamlanabilir.

Görevin 10 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte. Detaylı guideline adaylara gönderilecektir.

Bütçe: 350 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-09-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 15-10-2018
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.