Others | Yönetim dersi final ödevi

Yönetim dersi final ödevi

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kendi bölümünüzle ilgili gelecekte çalışmak istediğiniz bir sektördeki orta ölçekli bir işletmenin yöneticisi olduğunuzu düşünün
1- Yöneticisi olduğunuz işletme Hangi Sektörde Faaliyet gösteriyor?:
2- Yöneticisi olduğunuz işletmenin Dış çevre, alt çevre ve bu çevrelerdeki olası değişikliklerin “olasılık derecesini” 4. Haftadaki 9. Slayta göre kendi yorumlarınızla belirleyiniz ve yukarıdaki tabloda “olasılık derecesi sütünuna işleyiniz.
3- Bunun Yöneticisi olduğunuz işletmeye etki derecesini 10. Slayta göre kendi yorumlarınızla belirleyiniz ve yukarıdaki tabloda “etki derecesi” sütünuna işleyiniz.
4- Önem derecelerini bularak yukarıdaki tabloda “Önem derecesi” sütununa işleyiniz.
5- Önem derecesi toplamını bulunuz ve tabloda “ÖNEM DERECESİ TOPLAM” satırına işleyiniz.
6- Ortalamayı bularak “Ortalama” satırına işleyiniz.
7- Risk Yorumunu yaparak ilgili satıra işleyiniz.
8- Bulduğunuz ortalamayı yukarıdaki Çevresel

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-09-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 09-09-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.