Others | Yelken Organizasyonu İçin Sosyal Medya Yöneticisi

Yelken Organizasyonu İçin Sosyal Medya Yöneticisi

Uzun Dönemli

Red Sebebi

-

Bütçe: 350 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 16-07-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 17-09-2018
Kategori: Sosyal Medya / Ürün Tanıtımı