Others | Yazım düzeltme

Yazım düzeltme

10 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

20 sayfalık ödevim üzerindeki yazım hataları belirtilip düzeltilecek. Ben üzerinden geçtim ancak gözümden kaçan detaylar olmuş ve bulmakta zorlanıyorum.

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 24-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ