Others | Yazılmakta olan bir kitap için içerik araştırması

Yazılmakta olan bir kitap için içerik araştırması

16 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kitap yazımına yardım olmak için tercihen psikoloji öğrencisi, internet araştırması yapabilecek biri aranıyor.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-05-2020
Kategori: Eğlence / İlginç Şeyler

GÖREVİ YAPAN KİŞİ