Others | Yazılım - SPORCU KART OYUNU (Nesneye Yönelik)

Yazılım - SPORCU KART OYUNU (Nesneye Yönelik)

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Proje C++, C# veya Java dili kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bir oyun yapılması beklenmektedir.

Bir oyuncunun (bu kullanıcı olacak) otomatik oyuncuyla (bilgisayara karşı) rekabet edebileceği basit bir kart oyunu tasarlanacaktır.
Tasarlanacak oyunda, toplamda 16 sporcu kartı bulunacaktır. Bu kartlardan 8’i futbolcu, 8’i basketbolcu olmalıdır.
Oyunu ve oyuncuların ellerinde bulunan kartların görülebileceği ve takip edilebileceği bir arayüz tasarlamanız beklenmektedir.

Destede 16 adet sporcu kartı bulunmalıdır.
- Oyuncu desteden 8 (4 futbolcu, 4 basketbolcu) rastgele kart alır.
- Bilgisayar desteden geri kalan diğer 8 kartı alır.
- Hamle sırasında bilgisayar elinde bulunan 8 karttan birini rastgele seçerken kullanıcı kendi elindeki kartlardan istediği birini seçebilir. Burada kullanıcı bilgisayarın hangi kartı seçtiğini bilmemeli ve bilgisayarın elindeki kartlar kullanıcıya kapalı görünmelidir. Futbolcu kartı seçilmesi gerekirken basketbolcu kartının seçilmesine ya da tersine izin verilmemelidir. Bilgisayar kullanıcısı da aynı hatayı yapmamalıdır.
- Daha sonra ortaya konan kartlar açık bir şekilde gösterilir.
- Kartın seçilen pozisyon puanları aynıysa kartlar geri alınıp yeniden sıradaki sporcu için seçim yapılmalıdır.
- Kazanılan bir hamle içerisinde oyuna sürülen kartlar tekrar kullanılamayacaktır. Ancak son kartlarda üstünlük sağlanamaması durumunda yeni değerlendirme yapılmalıdır.
- Oyun tüm kartlar bitene kadar devam edecektir.
- Tüm kartlar bittikten sonra skoru yüksek olan oyuncu oyunu kazanır.

Bütçe: 175 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-12-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.