Others | Yazı hazırlama

Yazı hazırlama

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Türkiye'de banka dışı finansal piyasaların gelişimi hakkında detaylı bir yazı hazırlanması gerekiyor. Farklı kaynaklar referans gösterilerek konunun bir çok başlık altında incelenerek yazı oluşturulacak. İlgili alanlardan kişilerle çalışmak istiyoruz bütçe işin detayına ve kalitesine göre artırılacaktır.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-10-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 21-10-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ