Others | Yargıtay Davasının Basit Yorumu

Yargıtay Davasının Basit Yorumu

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Toplu iş hukuku konulu 10 adet davanın kısa analizi yapılacaktır. Dava sonuçları ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. Basit ve anlaşır bir şekilde özet çalışma hazırlanacaktır. Bu yüzden toplu iş hukuku yada hukuk bilgisi olan kişiler tercih sebebidir.
Göreve aday olan kişiye önden bir dava gönderilecektir. Analiz sonucuna göre göreve devam edip etmeyeceğine karar verilecektir.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ