Others | XML Data Düzenleme

XML Data Düzenleme

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

E-ticaret sitemiz için xml formatta gelen ürün bilgilerinin düzenlenerek entegra (e-ticaret entegrasyon yazılımı) sistemine entegrasyonunun yapılması.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-03-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 26-03-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.