Others | word ödev

word ödev

20 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

inkilap tarihi ödevi konusu:İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde,17 nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan köy enstitüleri ile ilgili bilgi kendi yorumunuzla 800-1000 kelime arası

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-06-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ