Others | Websitesine Ürün Girişi

Websitesine Ürün Girişi

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

http://www.sanayitipicamasirmakinasi.com sitesinde bulunan ürünlerin tamamı diğer sitemize taşınacaktır. Ürünler taşınırken, ürünlerin nitelik girişleri ayrıca yapılacak, ayrıca site de bulunan ürünlerin yarısı kadar daha hariçten giriş yapılacaktır.
Verilerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yerimizde hizmet verilmesi durumunda yol ücreti, yemek ve kullanıma bilgisayar ayrıca verilecektir.
Çalışan kişinin bilgi işlem bölümünden olması ve yeterli görülmesi durumunda ilerleyen dönemlerde daha fazla iş imkanı bulunmaktadır.

Bütçe: 350 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-09-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 25-09-2018
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ