Others | Websitesi icerik doldurma

Websitesi icerik doldurma

35 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

2 adet websitem icin icerik rica edecegim..
birisi eokul sitesi
digeri katilim bankaları sitesi

Değişik sitelerden alınabilir ancak iceriklerde kelime değişikliği yapılabilir

En az 100 icerik hazırlanacak

saygılar

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 28-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 10-05-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.