Others | Video Deşifresi

Video Deşifresi

17 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Elimde ortalama 45 dakikalık 3 video var. Videoların deşifre yapılmasını istiyorum. Ancak ihtiyacım olan deşifre kelime kelime yapılması değil. Röportaj olduğu için web sitesinde yayınlanacak hale getirilmesi benim için yeterli olacaktır. Anlaşılan kişiye örnek yazı atacağım.

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-10-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-10-2020
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ