Others | Verilerin Derlenmesi

Verilerin Derlenmesi

12 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Belirtilen kategorideki verilerin ilgili internet sitelerinden derlenerek Excel de toplanması işi. Toplamda 500-600 satır veri bulunmakta.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-07-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 14-07-2017
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ