Others | Veri Girişi

Veri Girişi

317 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

46 soru 145 anket girişi yapılacaktır veriler excele girilecektir

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-10-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 19-10-2019
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.