Others | Uluslararası Hukuk vizesi

Uluslararası Hukuk vizesi

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

SINAV SORULARI
a. Uluslararası İlişkilerin hukuken düzenlenmesinin geçirdiği aşamaları, başlıca özellikleriyle kısaca açıklayınız. Bu aşamalardan “Koordinasyon Dönemi” ile “İşbirliği Dönemi” arasında bir karşılaştırma yaparak, “İşbirliği Dönemi”nin parametrelerini açıklayınız.
b. “Uluslararası Hukuk Düzeni” ne zaman ve nasıl oluşmaya başlamıştır, başlıca özellikleri nedir? Gelişmişlik durumunu da göz önünde tutarak hukuk düzeninin kurucu unsurları olan “Organ (organik kaynak)” ve “Norm (kurallar)” itibarıyla Uluslararası Hukuk Düzeninin gözlenen eksikleri ve bu eksiklerin giderilme yollarını açıklayınız.
Bu seçeneklerden biri seçilecek ve dört (A4 ebatında) sayfa yazı yazılacak.)

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ANKARA
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 25-11-2020
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.