Others | Uluslararası hukuk düzeninin esasları büt

Uluslararası hukuk düzeninin esasları büt

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

PUBLIC INTERNATIONAL LAW

What is International Law?
Etymology and Criticisms
Where Does It Come From?
The Two Contending Theories
Sources of International Law
States and Governments
Tinoco case
International Law vs. Municipal Law
State Responsibility (Against ‘Aliens’)
State Jurisdiction
Immunities from Jurisdiction
Immunities From Criminal Jurisdiction Diplomatic and Consular Immunity
lotus case
Konularına hakim görevi tamamlamak için kendine güvenen aday aranıyor. Fiyat değişebilir. Yeter ki sınavdan geçebilsin.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 03-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ