Others | Üretim planlama ödevi

Üretim planlama ödevi

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Covid-19 pandemi süreci işletmelerin tahminleme faaliyetlerini nasıl etkilemektedir? Tahminlerde oluşabilecek sapmaların kaynakları ve bu sapmaların işletmelere etkileri nelerdir? İşletme örnekleri de vererek geniş kapsamlı bir şekilde değerlendiriniz.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ