Others | Üretim planlama

Üretim planlama

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Konu: Covid-19 pandemi süreci işletmelerin üretim faaliyetlerini nasıl etkilemektedir? Üretimin yapıldığı fiziki alan, üretimde çalışan kişiler, üretim planlaması ve kontrolü boyutlarını dikkate alarak geniş kapsamlı bir şekilde değerlendiriniz.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 03-07-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ