Others | Twitter sentiment analiz Docker üzerinde django ile

Twitter sentiment analiz Docker üzerinde django ile

2 kişi başvurdu

Görev Detayı

Twitterdan elektrik, su altyapıları ile ilgili olumlu olumsuz doğal dil işleme (nlp) kullanılarak sentiment analiz yapılması beklenmektedir. docker containerlar üzerinde çalışılması gerekmektedir. Python dili tercih sebebidir

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-04-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 30-04-2018
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.