Others | Turizm işletmelierinde E-Ticaret

Turizm işletmelierinde E-Ticaret

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Covid 19' un Turizm sektörüne ve E-ticarete etkileri üzerine bilimsel ödev hazırlanması.Ödevde Giriş,Literatür taraması sonuç gibi aşamalar olması gerekiyor.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 04-06-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ