Others | Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1)Her biri başka bir divan şairinden olmak şartıyla beğendiğiniz beş beyit seçerek:
a) osmanlı ve günümüz türkçesiyle yazınız
b)dil içi tercümelerini yazınız
c)vezinleri uygulamalı olarak bulunuz

el yazısıyla yazılma zorunluluğu var

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 28-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ