Others | TripAdvisor Hesabı Açılacak

TripAdvisor Hesabı Açılacak

Uzun Dönemli
52 kişi başvurdu

Görev Detayı

Öncelikle bir mail adresi açılacak, TripAdvisor sitesine kayıt olunacak ve hesap onaylatılacaktır. Uzun süreli çalışacalıcaktır. hesap başına 0,10 krş olacaktır.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-08-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 10-08-2018
Kategori: Diğer