Others | Transfer Phenomena for Living Systems (canlı sistemlerde transfer veya akışkanlar mekaniği)

Transfer Phenomena for Living Systems (canlı sistemlerde transfer veya akışkanlar mekaniği)

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bu konuyla ilgili bilgi sahibi öğrenciler. Ders dili ingilizcedir. Akışkanlar mekaniği dersi iyi makine mühendisleri yada canlı sistemlerde transfer dersi iyi olan genetik mühendisleri aramaktayız.

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 04-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.