Others | Tez yazma

Tez yazma

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Peker makineleri tasarımı konulu tez yazma

Bütçe: 1000 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 01-10-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.