Others | Tez Veri Girişi ve Analizi

Tez Veri Girişi ve Analizi

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Lisans bitirme tezim için toplam 92 deneğe uygulanmış olan, 13 soruluk bir demografik bilgi formu, bir tane 30 soruluk beşli likert tip ölçek, bir tane 23 soruluk üçlü likert tip ölçeğin SPSS paket programına veri girişi ve veri analizi (makalenin "Bulgular" kısmını oluşturacak şekilde yazılmış haliyle) yapılarak 21.03.2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 31-03-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.