Others | Tez Veri Analizi

Tez Veri Analizi

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

100 kişiye yapmış olduğum, 3 anket uyguladığım araştırmamın 20.03.2019 tarihine Spss paket programına veri girişi ve veri analizi yapılması gerekiyor. Kısacası Araştırma makalesinin "Bulgular" kısmının yazılmasına ihtiyacım var.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 20-03-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.