Others | Tez inceleme

Tez inceleme

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Göndereceğim belgede detayları mevcut. Belirli yönergelerle uygun olarak tez incelenecek 2 veya 3 sayfa olucak.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 13-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ