Others | Tez için ekonometri modeli oluşturmak

Tez için ekonometri modeli oluşturmak

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Stata programına hakim
Ekonometri, ekonomi, işletme bölümlerinden mezun olan
Data bulup ekonometri modelleri oluşturarak yorumlayacak
grafik ve şemalar ile sonuçları açıklayacak

Bütçe: 500 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-10-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 29-10-2018
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.