Others | Tez hazırlama

Tez hazırlama

14 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Türk Dili Konuşan ülkeler işbirliği konseyinin, (Türk keneşi ) Tarihi teşkilat yapısı ve faaliyet alanlarıyla ilgili bir metin hazırlama

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-01-2021
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ