Others | Temel Bilgi Teknolojisi dersi word ödev hazırlama

Temel Bilgi Teknolojisi dersi word ödev hazırlama

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1) Türkiye’nin milli parkları
2) Türkiye’nin ormanları
3) Türkiye’nin av ve yaban hayatı
bu 3 konudan herhangi biri için ödev hazırlanacak fakat tek internet kaynağından değil farklı farklı internet kaynağından
"en az 20 sayfa tanıtım kitapçığı hazırlanacak "

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-11-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ