Others | tedarik zinciri yönetimi

tedarik zinciri yönetimi

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Konu: Covid-19 pandemi süreci tedarik zincirlerinde kamçı etkisini ne yönde ve nasıl etkilemektedir?Kamçı etkisinin oluşmasına neden olan etkenler pandemi sürecinde hangi boyutları ile gerçekleşmektedir? Geniş şekilde değerlendiriniz.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 03-07-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ