Others | Tarih sınavı

Tarih sınavı

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi sınavı 19 Ocak 12:30 da başlayacak sorular atılıp cevapları alınacak . Test

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 19-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ