Others | tarih

tarih

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

yakınçağ tarihi semineri dersi için belirli konular el ile yazılarak özetlenecek. toplam 7 adet konu başlığı var ve her konu başlığı MAKSİMUM 2 sayfa olacak. kullanılacak kaynaklar mevcut değil. Bülent Tanör, Anayasal Gelişmelere Toplu Bir Bakış ve Musa Çadırcı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ülke Yönetimi adlı kaynaklar kullanılacak.

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: ANKARA
Görevin Başlangıç Tarihi: 18-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 22-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ