Others | Tarih

Tarih

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan Köy Enstitüleri ile ilgili bilgi.

Ödevinizin Başlığı: Köy Enstitüleri: Kuruluşu ve Kapatılması

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-07-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ