Others | Swift UI ile geliştirilen bir app için ufak bir yardım

Swift UI ile geliştirilen bir app için ufak bir yardım

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kullanıcıların girmiş olduğu 2 veriyi firebase’de saklayıp saydırıp şehir şehir ve ilçe ilçe toplanıp saydırılma işlemi için mantık kurulması isteniyor

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 08-11-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.