Others | Surveys ya da Google'da Online Anket Oluşturma

Surveys ya da Google'da Online Anket Oluşturma

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Derneğimizin üyelerine sunmak istediğimiz soruların online ortama girilmesi.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-06-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 28-06-2018
Kategori: Grafik / Tasarım / Video

GÖREVİ YAPAN KİŞİ