Others | SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Sürdürülebilir İş
Dönem Projesi, 2021

Konu: Seçtiğiniz bir sektör/alt sektör ile iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz etkileşiminin Türkiye için değerlendirilmesi

Çalışma Şekli: Aşağıda anlatılan her bölüm ayrı ayrı ödev olarak sisteme yüklenecek ve belirtilen son teslim tarihinde değerlendirilecektir. Tüm teslimler sistemden olacak, sadece soru vbg olduğunda e-posta vbg iletişimi olacaktır, e-posta teslimler kabul edilmeyecekHazırlık: Önerdiğiniz sektörün bildirimi, ancak onay aldıktan sonra konuyu çalışabilirsiniz. Lütfen e-posta ile sektörü yazıp, onay alınız. Sadece bu bölüm için herhangi bir format kullanmanıza gerek yok. Teslim tarihi: 10 Mart 2021
• Bölüm 1 (toplam ders notunun%20’si) : Sektörün küresel ölçekteki durumu ve Türkiye’deki durumu. Metin için kaynaklar ve kaynakça dahil edilmeli. Teslim tarihi: 10 Nisan 2021
• Sunuş (toplam ders notunun %10’u) : Sadece Bölüm 2 için yaklaşımınızı anlatacağınız sunuş, sunuş ve sunuş teslim tarihi: 13 Nisan 2021
• Bölüm 2 (toplam ders notunun %20’si) : Türkiye özelinde, sektörün İklim Değişikliği ile karşılıklı olumlu ve olumsuz etkileşimi. İklim değişikliği hem önleme hem de uyum açısından ele alınmalıdır. Metin için kaynaklar ve kaynakça dahil edilmeli. Teslim tarihi: 10 Mayıs 2021
• Bölüm 3 (toplam ders notunun %30’u, final notu olarak görülecektir): Özet, sonuç ve tüm düzeltmeler ile makalenin tamamlanması. Teslim tarihi: Belirlenecek final sınavı tarihinde.

Bölüm 1, 2 ve 3 için geçerli değerlendirmeler: Notlama alttakine göre yapılacaktır.
Dönem sonu makalede gereken yapı: Başlık, Yazar Bilgisi (isim, e-posta), Öz, Başlıklar, Sonuç, Kaynakça
Notlama:
• Format: Verilen şablona uygunluk, %10
• Dil: Türkçe’yi doğru kullanmak ve kelime hatalarından kaçınmak, %10
• Akış: Bölümler ve paragraflar arasında anlamlı geçişler ve metnin okuma kolaylığı, %20
• İçerik: İstenen içeriğe uygunluk, %60
Uzunluk: Kaynakça hariç makalenin tümü 5500-6500 kelime arası olmalı.
Ayrıca: Makalenin tümü için en az 12 uygun kaynak kullanılmalı
Önemli Not 1: İntihal %10’un altında kalmalı, %10 üstü intihal durumunda, toplam alınan puanın yarısı üzerinden notlanacaktır. İntihal durumunuzu anlamak için, kütüphaneden yardım alabilir ya da online bir program kullanabilirsiniz.
Önemli Not 2: Tüm geç teslimlerde, o teslimin notu %50 düşecek, dönem başından teslimlerinizi bileceğiniz için lütfen son ana bırakmayın.
Önemli Not 3: Bu çalışma tüm dönem notunuzun %80’ini oluşturur, ayrıca arasınav ya da final sınavı yapılmayacak.

Makale Şablonu (format)
Tüm ana Başlıklar: 14 Punto, düz, kalın, sola hizalı, üstten 24 nk boşluk, alttan 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Öz
Makalenin tüm alanlarında “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır. Öz başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlık, 10 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır. Metin (paragraf) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraf) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin,10 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Bu kısımda en az 200 en fazla 400 kelimelik öz yazılmalıdır. Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma sonuçlara kısaca değinilmelidir.
Anahtar Kelimeler: 10 punto, italik olarak yazılmalıdır. En az 3 anahtar kelime verilmelidir.
1. Giriş
Bu kısımda araştırmanın amacı belirtilmeli, daha sonra yöntem, süreçler ve kullanılan araçlar detaylandırılmalıdır. Makalede Giriş dahil başlıklar numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Başlıklarda ve alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
2. Başlık
Birinci düzey başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Tüm makalede paragraf başları sola yanaşık olmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır. Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal” (alt, üst, sağ, sol 2,5 cm) olmalıdır. Gerektiği kadar birinci düzey başlık kullanılabilir.
2.1. Alt Başlık
İkinci düzey başlıklar 11 punto, italik ve sola hizalı olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. İkinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Gerektiği kadar ikinci düzey başlık kullanılabilir.
Tablolar ve Şekiller
Tablolar ve şekiller ilgili metnin içinde yer almalıdır. Bütün tablo ve şekiller ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Şekil ve Tablo başlıkları şeklin altında, ortaya hizalı bir şekilde yer almalıdır. Şekil ve tablolarda kaynak belirtilmelidir (APA 6 Stiline göre). Tablolar ve şekiller metin içerisine resim (.jpeg, .png) olarak yerleştirilmeli ve ayrıca orijinal formatları ile de sisteme ek dosya olarak tablo ve şekil numaraları belirtilerek yüklenmelidir.
Kaynakça Açıklamalar
Kaynakça başlığı, 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. İlk harfi büyük yazılmalıdır. Kaynakça başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Kaynakça’da verilen her bir bibliyografik kimlik öncesi boşluk olmamalı, bibliyografik kimlik sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Bibliyografik kimlik ikinci satırı 0,5 cm içten yazılmalıdır.
Bibliyografik kimlikte “Dergi” ve “Kitap” adları İtalik yazılmalıdır. Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) stili dikkate alınmalıdır. Metinde atıf yapılan kaynaklar çalışmanın sonunda alfabetik olarak listelenmelidir.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 10-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ