Others | staj defteri yazımı

staj defteri yazımı

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

20 günlük tekstil stajı için defter yazımı yapılacak.Detayları

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 28-10-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 05-11-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ