Others | spss verilerini yorumlamayı bilen biri gerekiyor(ingilizce)

spss verilerini yorumlamayı bilen biri gerekiyor(ingilizce)

12 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

psikoloji bölümü için bir anket çalışmamız var spss teki verilerin yorumlanması gerekiyor APA tarzında olmalı ve yorumlanması gerekenler mean,t test ,f test,standart sapma(bunlardan oluşan yeni bir tablo hazırlanacak)

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 30-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 30-05-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.