Others | Spss istatistiksel analiz

Spss istatistiksel analiz

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1 tane sosyodemografik veri formu
2 tane değerlendirme ölçeği
Çalışmada Ölçekler 30 kişiye uygulanmıştır

Bütçe: 125 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 22-05-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ