Others | Spss istatistiksel analiz

Spss istatistiksel analiz

14 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1 tane sosyodemografik veri formu
2 tane değerlendirme ölçekleri
Aynı grup üzerinden 2 değerlendirme ölçeklerinin karşılaştırılması

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 21-05-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.