Others | Spss Analiz

Spss Analiz

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Verileri Spss programına girilen anketin akademik dille, teze uygun olarak analizinin yapılması lazım.
5 li Likert ölçeğiyle hazırlanan anketteki 18 soru örgütsel bağlılığı ölçmekte. 5 soru ise işgören performansını ölçmekte. Demografik sorular 11 adet. 100 katılımcının verileri mevcut.
Benim bildiğim - derslerde gördüğüm kadarıyla geçerlilik-güvenilirlik analizleri, demografik frekans analizi, faktör analizi ve ilişkinin varlığı olup olmadığını görmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılması gerekiyor. Süresi çok değil... Fiyatı görüşebiliriz. Nursen Okyay
*Teze uygun şekilde yazabilecek adaylar başvurursa sevinirim!

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.