Others | Soyut matematik

Soyut matematik

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

3 adet sorulu bir ödev vardır. Detaylı bir şekilde kağıda yazılıp atılacaktır. ( Soruların içeriği denklik bağıntısı, kısmi sıralama bağıntısı vb. )

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.