Others | Sosyoloji makale

Sosyoloji makale

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Covid-19 salgınının sağlık çalışanları üzerindeki etkilerini aşağıdaki kavramlardan en az beş tanesini kullanarak sosyolojik bakış açısıyla değerlendiriniz. Özet, giriş ve kaynakça bölümü de olacak
Kavramlar: Küreselleşme, Toplumsal değişme, Risk, Rol çatışması, Coğrafi hareketlilik, Aşılama, Toplumsal sınıf, Sınıf çatışması, Ücretli emek, iş üzerinde özerklik, İş üzerinde kontrol, Esnek çalışma, Beyaz yakalı çalışanlar, Hizmet sektörü, Toplumsal kurum olarak tıp, Toplumsal olgu olarak sağlık, Sağlık sosyolojisi, Modern toplumun bilim anlayışı, Sağlık sistemi, Demografi, Karantina, Medya, Dezenformasyon (yanlış bilgi), Pandemi, Sağlıkta dönüşüm, Yoksulluk, Yabancılaşma,

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 31-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ