Others | Sosyal Medya İçerik Yönetimi ve Pazarlama

Sosyal Medya İçerik Yönetimi ve Pazarlama

Uzun Dönemli

Red Sebebi

-

Bütçe: 450 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-04-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 01-04-2018
Kategori: Sosyal Medya / Ürün Tanıtımı