Others | Sosyal bilimler için istatistik 1 sınavım için yardımcı olabilecek birine ihtiyacım var en az 75 almam gerekiyor.

Sosyal bilimler için istatistik 1 sınavım için yardımcı olabilecek birine ihtiyacım var en az 75 almam gerekiyor.

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

MOD
MEDYAN
ARİTMETİK ORTALAMA gibi vize sorularının yanı sıra
Pearson Korelasyon hesaplamaları
Ortalama Mutlak Sapma
Varyans..

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 29-01-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.